Object structure
Title:

Efektywność funkcjonowania inkubatorów przedsiębiorczości i inkubatorów technologicznych w Małopolsce – wnioski z badań ankietowych

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

The effectiveness of functioning of technological and entrepreneurship incubators in Małopolska region – conclusions from the questionnaire research

Creator:

Mamica, Łukasz

Subject and Keywords:

inkubatory przedsiębiorczości ; inkubatory technologiczne ; innowacyjność

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 168; T. 1, s. 426-436

Abstrakt:

W niniejszym artykule przedstawiony został układ instytucjonalny w zakresie inkubowania firm w Małopolsce. Tekst zawiera wyniki badań ankietowych przeprowadzonych w grupie 66 podmiotów gospodarczych działających w tym regionie w inkubatorach przedsiębiorczości i inkubatorach technologicznych. Na podstawie analizy wyników badań można stwierdzić, że działalność wspomnianych instytucji jest pozytywnie oceniana przez firmy funkcjonujące w ich ramach. Co trzeci przedstawiciel ankietowanych podmiotów gospodarczych twierdzi, że obecność w inkubatorze przyczyniła się w wysokim stopniu do rozwoju firmy, a co dziesiąty, że w stopniu bardzo wysokim.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 168. T. 1 ; Ekonomia T. 1

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: