Object structure
Title:

Mezoekonomiczne aspekty innowacyjności polskiej gospodarki

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Mesoeconomic aspects of innovativeness of Polish economy

Creator:

Łącka, Irena

Subject and Keywords:

mezoekonomia ; regionalne systemy innowacyjne ; innowacyjność regionów ; determinanty

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 168; T. 1, s. 413-425

Abstrakt:

Artykuł jest próbą zbadania przyczyn zróżnicowania innowacyjności polskich regionów w aspekcie mezoekonomicznym. Autorka omawia istotę mezoekonomii jako nauki pozwalającej wyjaśnić gwałtowne zmiany w ostatnich latach w gospodarce światowej i polskiej. Wykorzystuje analizę mezoekonomiczną do przedstawienia regionalnego systemu innowacji i uwarunkowań procesów innowacyjnych w polskich regionach. Na podstawie wybranych wskaźników z zakresu nauki i techniki dotyczących województw, wyjaśnia przyczyny dysproporcji międzyregionalnych w tym zakresie.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 168. T. 1 ; Ekonomia T. 1

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: