Object structure
Title:

Czynniki i bariery rozwoju innowacyjności w Polsce

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Factors and barriers of innovation development in Poland

Creator:

Linowska, Anna

Subject and Keywords:

innowacje ; czynniki i bariery innowacyjności

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 168; T. 1, s. 389-400

Abstrakt:

Konkurencyjność współczesnej gospodarki jest zdeterminowana poprzez jej innowacyjność. Wiodącą rolę odgrywają tu przedsiębiorstwa, gdzie następuje wdrożenie innowacji, i one budują innowacyjność całej gospodarki. Od szybkości i efektywność upowszechniania innowacji w gospodarce zależy wzrost efektywności gospodarowania i wzrost gospodarczy. Stwarza to konieczność rozpoznania i monitorowania czynników stymulujących działalność innowacyjną, które występują zarówno w obszarze przedsiębiorstwa, jak też w jego otoczeniu społeczno-gospodarczym. Daje to możliwości rozpoznania barier w rozwoju innowacyjności w celu prowadzenia efektywnej polityki proinnowacyjnej zapewniającej odpowiednie wsparcie przedsiębiorstwom i działaniom innowacyjnym.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 168. T. 1 ; Ekonomia T. 1

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: