Object structure
Title:

Zasoby kapitału ludzkiego w regionach peryferyjnych

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Human capital resources in peripheral regions

Creator:

Leszczewska, Krystyna

Subject and Keywords:

kapitał ludzki ; regiony peryferyjne

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 168; T. 1, s. 376-388

Abstrakt:

Występowanie znacznych dysproporcji w poziomie rozwoju społeczno-gospodarczego poszczególnych regionów Polski prowadzi do wyodrębnienia w strukturze przestrzennej regionów centralnych i regionów peryferyjnych. Mimo podejmowanych działań mających na celu niwelowanie nierówności społeczno-ekonomicznych, zróżnicowania międzyregionalne w Polsce nie zmniejszają się. W literaturze przedmiotu podkreśla się, że wśród czynników, które determinują rozwój regionów, istotną rolę odgrywa kapitał ludzki. W artykule zaprezentowano zasoby kapitału ludzkiego w regionach opóźnionych w rozwoju społeczno-ekonomicznym oraz podjęto rozważania na temat, czy kapitał ludzki regionów peryferyjnych w Polsce może stać się sprawczym czynnikiem ożywienia gospodarczego tych obszarów.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 168. T. 1 ; Ekonomia T. 1

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: