Object structure
Title:

Gospodarcze aspekty wpływu zmian demograficznych na polski rynek pracy

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Influence of demographic changes on the Polish labour market – economic aspects

Creator:

Kryńska, Elżbieta

Subject and Keywords:

rynek pracy ; podaż pracy ; popyt na pracę ; zosoby pracy

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 168; T. 1, s. 362-375

Abstrakt:

Celem opracowania jest identyfikacja gospodarczych aspektów wpływu zmian demograficznych na polski rynek pracy. Identyfikacji tej dokonano na podstawie analizy zbiorowości potencjalnych zasobów pracy mających miejsce w latach 1980-2009 oraz przewidywanych do 2035 r. Analizie poddano dynamikę, wielkość i strukturę potencjalnych zasobów pracy oraz relacje między zbiorowością osób w wieku produkcyjnym i populacjami w wieku nieprodukcyjnym. Jej wyniki pozwoliły na wyodrębnienie trzech głównych gospodarczych aspektów wpływu zmian demograficznych na polski rynek pracy. Są nimi: zmienność poziomu i tendencji rozwojowych liczebności potencjalnych zasobów pracy, zmiany relacji między zbiorowością osób w wieku produkcyjnym a populacjami osób w wieku przed- i poprodukcyjnym oraz proces starzenia się potencjalnych zasobów pracy.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 168. T. 1 ; Ekonomia T. 1

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: