Object structure
Title:

Teorie ekonomiczne przyczyn kryzysów finansowych

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Economic theories clarifying the causes of financial crises

Creator:

Kraciuk, Jakub

Subject and Keywords:

kryzys finansowy ; teorie ekonomiczne

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 168; T. 1, s. 353-361

Abstrakt:

Ostatni kryzys finansowy wykazał słabości ekonomii jako dyscypliny naukowej. Większość ekonomistów nie przewidziała wybuchu kryzysu, była wręcz zaskoczona, że do niego doszło. Wśród teorii ekonomicznych, które w największym stopniu wyjaśniały przyczyny kryzysów finansowych, znajdowały się teoria H. Minsky’ego oraz teorie szkoły austriackiej i szkoły behawioralnej. Żadna z nich nie była w stanie przewidzieć wybuchu kryzysu finansowego, co jest podstawową słabością teorii ekonomicznych zajmujących się finansami międzynarodowymi.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 168. T. 1 ; Ekonomia T. 1

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: