Object structure
Title:

Wpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych na produktywność czynników wytwórczych w kraju goszczącym – analiza empiryczna na przykładzie państw Europy Środkowo-Wschodniej

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

The influence of foreign direct investment on factor productivity in the host country – empirical analysis for Central and Eastern European countries

Creator:

Kozłowska, Anna ; Szczepkowska-Flis, Agnieszka

Subject and Keywords:

bezpośrednie inwestycje zagraniczne ; BIZ ; produktywność pracy

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 168; T. 1, s. 339-352

Abstrakt:

Celem podjętego przez autorki badania była empiryczna weryfikacja hipotezy, zgodnie z którą poziom nasycenia gospodarki kapitałem zagranicznym z tytułu absorpcji BIZ jest czynnikiem determinującym nieliniowy charakter związku między napływem bezpośrednich inwestycji zagranicznych i produktywnością czynników wytwórczych w gospodarce goszczącej. Badanie przeprowadzono dla 10 krajów Europy Środkowo-Wschodniej w latach 1993-2008. Uzyskane wyniki nie dostarczyły podstaw do jednoznacznego wnioskowania o nieliniowym charakterze relacji między produktywnością pracy i napływem BIZ, lecz potwierdziły, że poziom nasycenia gospodarki kapitałem zagranicznym może kształtować efekt netto BIZ dla produktywności. Niski poziom nasycenia kapitałem zagranicznym był katalizatorem pozytywnego wpływu BIZ na produktywność pracy.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 168. T. 1 ; Ekonomia T. 1

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: