Object structure
Title:

Aktywność innowacyjna jako źródło kreatywnej destrukcji – analiza empiryczna na przykładzie branż polskiego przemysłu przetwórczego

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Innovation activity as a source of creative destruction – empirical analysis for branches of Polish processing industry

Creator:

Kozłowska, Anna ; Szczepkowska-Flis, Agnieszka

Subject and Keywords:

innowacje ; kreatywna destrukcja

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 168; T. 1, s. 326-338

Abstrakt:

W artykule omówiono wyniki badania empirycznego, którego celem była weryfikacja postulowanego przez J.A. Schumpetera związku między innowacjami a kreatywną destrukcją. Badanie przeprowadzono dla branż polskiego przemysłu przetwórczego w latach 1997-2008. Przyjęto, że poziom stosowanej w branżach technologii determinuje rodzaj aktywności innowacyjnej, a tym samym charakter analizowanego związku. Zgodnie z przyjętą koncepcją, branże polskiego przemysłu przetwórczego podzielono na sektor wysokiej i sektor niskiej techniki. Jako pośrednią miarę innowacji zastosowano wskaźnik nakładów na działalność innowacyjną, a do oszacowania kreatywnej destrukcji wykorzystano metodę ewometrii, która umożliwia dekompozycję twórczego niszczenia na efekt selekcji (destrukcję) i efekt innowacji (kreację).

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 168. T. 1 ; Ekonomia T. 1

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: