Object structure
Title:

Zmiany efektywności gospodarki polskiej w latach 1989-2011

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Changes of efficiency of the Polish economy during the period of 1989-2011

Creator:

Kosztowniak, Aneta

Subject and Keywords:

efektywność ; niesprawność ; transformacja systemowa ; wzrost gospodarczy

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 168; T. 1, s. 303-315

Abstrakt:

W opracowaniu przedstawiono główne kryteria oceny efektywności systemów ekonomicznych, tj. wzrostu produktu per capita, wzrostu zrównoważonego, stabilności wzrostu, efektywności oraz równości społecznej (szans). W ramach analizy empirycznej przeprowadzono ocenę tych kryteriów dla gospodarki polskiej w okresie po transformacji systemowej w 1989 r.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 168. T. 1 ; Ekonomia T. 1

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: