Object structure
Title:

Innowacyjność a pozycja konkurencyjna przedsiębiorstw

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Innovativeness and competitive position of a company

Creator:

Kornecki, Janusz

Subject and Keywords:

innowacyjność przedsiębiorstwa ; konkurencyjność przedsiębiorstwa ; pozycja konkurencyjna

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 168; T. 1, s. 291-302

Abstrakt:

W warunkach gospodarki opartej na wiedzy rośnie znaczenie innowacyjności jako źródła przewagi konkurencyjnej. Wyniki licznych badań literaturowych pokazują, że pozycja konkurencyjna firmy zależy od poziomu jej innowacyjności. Celem artykułu jest analiza związku pomiędzy innowacyjnością przedsiębiorstw a ich pozycją konkurencyjną oparta na wynikach ogólnopolskiego badania zrealizowanego w 2010 r. na reprezentatywnej próbie 600 firm sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Analiza wyników badania pozwala stwierdzić istnienie przesłanek do wnioskowania o istniejącej pozytywnej relacji pomiędzy pozycją konkurencyjną a innowacyjnością przedsiębiorstw.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 168. T. 1 ; Ekonomia T. 1

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: