Object

Title: Czy uzasadnione jest stosowanie systemu niezależnego kursu płynnego w Polsce?

Title in english:

Is it suitable to maintain the independently floating exchange rate regime in Poland?

Creator:

Jurek, Michał

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 168; T. 1, s. 193-205

Abstrakt:

Celem artykułu jest analiza, czy i w jakim stopniu system niezależnego kursu płynnego dostosowany jest do polskich uwarunkowań gospodarczych. Podjęto próbę porównania Polski z innymi państwami stosującymi systemy skraje i pośrednie. Przeprowadzone badania pozwoliły stwierdzić, że w państwach o warunkach makroekonomicznych zbliżonych do tych obserwowanych w Polsce częściej stosowano pośrednie systemy kursowe. Prawdopodobieństwo wykorzystywania pośredniego systemu kursowego w Polsce w latach, w których faktycznie stosowano system niezależnego kursu płynnego (2000-2007), znajdowało się jednak w przedziale o ograniczonej konkluzywności, nie przekraczając 75%. Można więc sformułować wniosek, że w polskich uwarunkowaniach makroekonomicznych możliwe jest sprawne funkcjonowanie zarówno skrajnego, jak i pośredniego systemu kursowego.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

oai:dbc.wroc.pl:118205

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 168. T. 1 ; Ekonomia T. 1

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information