Object structure
Title:

Struktura popytu globalnego w Polsce

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Structure of global demand in Poland

Creator:

Jędruchniewicz, Andrzej

Subject and Keywords:

popyt globalny ; popyt krajowy ; eksport netto

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 168; T. 1, s. 182-192

Abstrakt:

Popyt globalny jest jedną z głównych wielkości ekonomicznych, które określają równowagę w gospodarce. Głównym celem opracowania było przedstawienie znaczenia poszczególnych elementów składowych popytu globalnego w całości popytu finalnego polskiej gospodarki. W latach 2003-2009 struktura popytu globalnego była zmienna, ale różnice w poszczególnych latach nie były rewolucyjne. W 2009 r. przedstawiała się ona następująco: 63% popytu globalnego stanowiła prywatna konsumpcja gospodarstw domowych, 10% – prywatne inwestycje, 30% – zakupy dóbr i usług dokonywane przez instytucje rządowe i samorządowe, a deficyt handlu zagranicznego pomniejszał popyt finalny w Polsce o 3%. Spożycie ogółem stanowiło 80% popytu, inwestycje ogółem zaś – 20%.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 168. T. 1 ; Ekonomia T. 1

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: