Object structure
Title:

Współwystępowanie okresów wzrostu gospodarczego oraz kryzysów w Polsce i w innych krajach OECD

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Synchronization of the changes in economic activity in Polish economy and in other OECD countries during the crisis and economic growth periods

Creator:

Idzik, Marcin

Subject and Keywords:

koincydencja ; kryzys ; zarażanie ; synchronizacja ; globalizacja ; koniunktura

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 168; T. 1, s. 170-181

Abstrakt:

W opracowaniu przedstawiono zjawisko „zarażania” jako jednej ze ścieżek transmisji międzynarodowych kryzysów ekonomicznych. Względem światowego cyklu koniunkturalnego przeprowadzono analizę synchronizacji wahań koniunktury gospodarczej w 36 krajach w okresach kryzysu oraz ożywienia gospodarczego. Istnieje duże podobieństwo w przebiegu wahań koniunktury gospodarczej w badanych krajach z cyklem ogólnoświatowym. Za występowaniem zjawiska zarażania przemawiają następujące przesłanki: podczas okresu kryzysu wartości współczynników korelacji pomiędzy gospodarką objętą kryzysem a gospodarką nazwaną „zarażaną” są zdecydowanie większe w stosunku do ich wartości w okresach wzrostu gospodarczego. Gwałtowność oraz skala wahań w okresie kryzysu są znacznie większe, niż wynikałoby to z klasycznej transmisji impulsów koniunkturalnych.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 168. T. 1 ; Ekonomia T. 1

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: