Object

Title: Ewolucja budżetu i polityki budżetowej w Wielkiej Brytanii jako wynik oddziaływania otoczenia

Title in english:

Evolution of the budget in Great Britain as a consequence of evolving environment

Creator:

Horodecka, Anna

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 168; T. 1, s. 154-169

Abstrakt:

Budżet jest w obecnych czasach bardzo wrażliwym tematem zwłaszcza w realizacji polityki społecznej. Konieczność zapewnienia harmonii między rozwojem gospodarczym, który hamują zbyt wysokie obciążenia podatkowe, a pokojem społecznym, który zapewnia wystarczająco wysoki poziom zabezpieczenia społecznego (czyli wydatków budżetowych), jest nie tylko dylematem obecnej postindustrialnej epoki, ale również wcześniejszych: merkantylizmu (poł. XVI w. do poł. XVIII w.) i industrializmu (poł. XVIII w. do poł. XX w.). Podstawową tezą artykułu jest to, że zmiany zachodzące w budżecie i w polityce budżetowej są spowodowane zmianami w otoczeniu, zwłaszcza tymi charakterystycznymi dla danego etapu ewolucji.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

oai:dbc.wroc.pl:118202

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 168. T. 1 ; Ekonomia T. 1

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information