Object structure
Title:

Potencjał zasobów produkcyjnych w sektorze rolnym w Polsce

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Potential of production’s factors in agriculture in Poland

Creator:

Czyżewski, Bazyli ; Mrówczyńska-Kamińska, Aldona

Subject and Keywords:

rolnictwo ; czynnik ziemi ; produktywność kapitału ; rozwój zrównoważony

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 168; T. 1, s. 58-70

Abstrakt:

W literaturze tematu zwraca się uwagę na problem niskiej produktywności zasobów w rolnictwie. Problematyczny jednak wydaje się sposób pomiaru tej produktywności, który nie uwzględnia kwestii postępującego zużycia majątku trwałego. Uwzględnienie tego aspektu, a także nowych funkcji czynnika ziemi w kontekście zrównoważonego rozwoju skłania do tezy, że potencjał zasobów w rolnictwie w Polsce jest wyższy niż w jego otoczeniu. Celami opracowania są pomiar i ocena zmian potencjalnej produktywności zasobów kapitału i pracy w rolnictwie w Polsce w latach 1995-2006.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 168. T. 1 ; Ekonomia T. 1

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: