Object structure
Title:

Rola zarządzania procesowego w rozwoju działalności innowacyjnej przedsiębiorstw

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Process management role in the development of innovative companies

Creator:

Brojak-Trzaskowska, Małgorzata

Subject and Keywords:

zarządzanie procesowe ; proces ; działalność innowacyjna

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 168; T. 1, s. 23-34

Abstrakt:

W artykule zawarto rozważania na temat wybranych aspektów zarządzania procesowego i jego wpływu na działalność innowacyjną przedsiębiorstw. Ukazano korzyści wynikające z zarządzania procesami – oszczędność czasu i pieniędzy, poprawę jakości, tworzenie wartości dla klientów, systematyczne doskonalenie i poprawę wyników.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 168. T. 1 ; Ekonomia T. 1

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: