Object structure
Title:

Realizacja projektu „Potencjał i walory ziemi Witelona - od zwiedzania do działania” w partnerstwie z Państwowym Pedagogicznym Uniwersytetem im. Iwana Franki w Drohobyczu i Starostwem Powiatowym w Legnicy

Group publication title:

Zeszyty Naukowe Collegium Witelona

Title in english:

Implementation of the project „Potential and values of Witelon's land - from sightseeing to action” in partnership with the State Pedagogical University of Ivan Franko in Drohobycz and the Poviat Starosty in Legnica

Creator:

Skwarek, Beata

Contributor:

Bernatek-Zaguła, Izabela. Redakcja

Subject and Keywords:

studenci ; projekt ; społeczność lokalna ; współpraca

Description:

Zeszyty Naukowe Collegium Witelona, nr 43(2)/2022, s. 115-122

Abstrakt:

Artykuł ma charakter sprawozdawczy z realizacji projektu „Potencjał i walory ziemi Witelona – od zwiedzania do działania” obejmującego wizytę grupy ukraińskiej w Legnicy w Polsce w dniach od 4. do 13. Lipca 2022 r., w której wzięło udział 32 studentów (po 16 z Ukrainy i z Polski) studiujących na różnych wydziałach i kierunkach. Działania o charakterze kooperatywnym realizowane były w formie pracy indywidualnej i grupowej z wykorzystaniem aktywnych metod edukacji pozaformalnej i przy zaangażowaniu środowiska lokalnego, w tym powołanej Rady Ekspertów Społecznych.

Publisher:

Wydawnictwo Collegium Witelona Uczelnia Państwowa

Place of publication:

Legnica

Date:

2022

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

doi:10.5604/01.3001.0015.9800

Language:

pol

Relation:

Zeszyty Naukowe Collegium Witelona ; Zeszyty Naukowe Collegium Witelona, nr 43(2)/2022 ; Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Collegium Witelona Uczelnia Państwowa

×

Citation

Citation style: