Object structure
Title:

Wybrane problemy bezpieczeństwa dużych skupisk ludzkich innych aniżeli zgromadzenia publiczne i imprezy masowe

Group publication title:

Zeszyty Naukowe Collegium Witelona

Title in english:

Selected security problems of large groups of people other than public gatherings and mass events

Creator:

Wiśniewski, Bernard ; Zwęgliński, Tomasz

Contributor:

Bernatek-Zaguła, Izabela. Redakcja

Subject and Keywords:

bezpieczeństwo ; zagrożenia ; organizacja ; współdziałanie ; system ; ludzie

Description:

Zeszyty Naukowe Collegium Witelona, nr 43(2)/2022, s. 89-100

Abstrakt:

Bezpieczeństwo można określać przez pryzmat wielu kryteriów. Jednym z nich jest proces. Jest to kryterium bliskie tym wszystkim, którzy zaangażowani są w nieprzerwane zabiegi o bezpieczeństwo ludzi i przejawy ich społecznego funkcjonowania. Tymi ostatnimi są między innymi spotkania, które z racji liczby ich uczestników są umownie określane dużymi skupiskami ludzkimi. W dążeniu do zapewnienia bezpieczeństwa ich organizatorzy przyjmują na siebie odpowiedzialność za niezagrożony przebieg tych skupisk. Przekłada się ona na szereg obowiązków, które nie są uregulowane przepisami prawa. Wypowiedź autorów dotyczy właśnie tej problematyki. Na podstawie przeprowadzonej analizy opracowań naukowych dotyczących organizacji zbiorowisk ludzi innych aniżeli zgromadzenia publiczne oraz imprezy masowe oraz badań własnych, w tym wizyt studyjnych, przedstawiono typologię tych zbiorowisk, uwarunkowania organizacji oraz determinanty ich bezpieczeństwa. Wyniki prezentowanych badań wskazują na to, że poziom bezpieczeństwa tych skupisk jest efektem odpowiedzialności ich organizatorów, umiejętnej organizacji i współdziałania ich z podmiotami zewnętrznymi (zarówno państwowymi, jak i pozapaństwowymi). Niniejszą pracę wieńczą rekomendacje mogące być wykorzystanymi przez organizatorów dużych skupisk ludzkich.

Publisher:

Wydawnictwo Collegium Witelona Uczelnia Państwowa

Place of publication:

Legnica

Date:

2022

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

doi:10.5604/01.3001.0015.9798

Language:

pol

Relation:

Zeszyty Naukowe Collegium Witelona ; Zeszyty Naukowe Collegium Witelona, nr 43(2)/2022 ; Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Collegium Witelona Uczelnia Państwowa

×

Citation

Citation style: