Object structure
Title:

Znaczenie instytucji otoczenia biznesu we wspieraniu poziomu innowacyjności sektora MŚP

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

The role of the institutions of business environment in supporting the innovativeness of the SME sector

Creator:

Biernat-Jarka, Agnieszka ; Planutis, Ewa

Subject and Keywords:

instytucje otoczenia biznesu ; małe i średnie przedsiębiorstwa ; innowacyjność ; fundusze unijne

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 168; T. 1, s. 11-22

Abstrakt:

W artykule przedstawiono znaczenie instytucji otoczenia biznesu (IOB) w rozwoju działalności przedsiębiorstw poprzez świadczenie bezpłatnych, proinnowacyjnych usług. Opracowanie prezentuje definicje innowacji, działalności innowacyjnej oraz charakteryzuje typy powiązań w procesie innowacyjnym i instytucje otoczenia biznesu. W artykule omówiono także działanie skierowane do instytucji otoczenia biznesu w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, dzięki któremu świadczone są bezpłatnie proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorców. Zaprezentowano także ocenę usług dla sektora MŚP wspieranych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 168. T. 1 ; Ekonomia T. 1

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: