Object structure
Title:

Poziom cyfryzacji przedsiębiorstw w Polsce

Group publication title:

Debiuty Studenckie

Title in english:

Digitalization level of enterprises in Poland

Creator:

Miśków, Daria

Contributor:

Gasz, Małgorzata. Redaktor ; Politaj, Adriana. Redaktor

Subject and Keywords:

cyfryzacja ; polskie przedsiębiorstwa ; technologie informacyjno-telekomunikacyjne ; biznes elektroniczny ; e-handel ; digitalization ; Polish enterprises ; information and communication technologies

Description:

Ekonomia - wybrane problemy / pod red. Małgorzaty Gasz i Adriany Politaj. - Wrocław, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2022, s. 102-111

Abstrakt:

Zmiany technologiczne stanowią dziś dla przedsiębiorców duże wyzwanie, ale też szansę, pozwalając na łatwiejsze i szybsze nawiązanie interakcji z konsumentem. To, czy przedsiębiorstwo będzie konkurencyjne i spełni oczekiwania konsumentów, w znacznym stopniu zależy od dostosowania się do wirtualnych wymagań. Celem artykułu jest ukazanie istoty cyfryzacji oraz zbadanie stopnia jej wykorzystania w polskich przedsiębiorstwach. Zastosowanymi metodami badawczymi były metoda analizy i krytyki piśmiennictwa, analiza porównawcza i analiza wtórna na podstawie baz danych statystycznych Eurostatu oraz raportu GUS „Społeczeństwo informacyjne w Polsce w 2020 r.” Wykazano, iż przedsiębiorcy w Polsce coraz chętniej wprowadzają zmiany i podążają za trendami, jakie wyznacza cyfryzacja, decydując się na prowadzenie działalności on line.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2022

Resource Type:

rozdział

Language:

pol

Relation:

Debiuty Studenckie 2022 ; Ekonomia - wybrane problemy

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-SA 4.0

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: