Object structure
Title:

Analiza sytuacji osób z niepełnosprawnością na polskim rynku pracy w ostatniej dekadzie ze szczególnym uwzględnieniem wpływu pandemii COVID-19

Group publication title:

Debiuty Studenckie

Title in english:

Analysis of the situation of disabled people in the Polish labour market over the last decade, including the impact of the COVID-19 pandemic

Creator:

Malec, Anita

Contributor:

Gasz, Małgorzata. Redaktor ; Politaj, Adriana. Redaktor

Subject and Keywords:

aktywizacja społeczna ; aktywizacja zawodowa ; osoby z niepełnosprawnością ; organizacje pozarządowe ; social activation ; professional activation ; disabled people ; non-governmental organizations

Description:

Ekonomia - wybrane problemy / pod red. Małgorzaty Gasz i Adriany Politaj. - Wrocław, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2022, s. 67-80

Abstrakt:

Celem badań jest ustalenie sytuacji osób z niepełnosprawnością na polskim rynku pracy w ciągu ostatniej dekady oraz zaproponowanie możliwych rozwiązań, aby poprawić jakość ich życia. Analizę przeprowadzono dla lat 2009-2021, opierając się na: materiałach internetowych, pozycjach książkowych, metodzie sondażu diagnostycznego – wywiadzie pogłębionym na podstawie kwestionariusza ankiety przeprowadzonej przez autorkę z przedstawicielami wybranych organizacji pozarządowych zajmujących się wspieraniem osób z niepełnosprawnością, metodzie porównawczej sytuacji przed pandemią i w trakcie jej trwania w celu pokazania różnicy perspektyw na rynku pracy oraz prostych metodach statystycznych. Hipoteza artykułu brzmi: zwiększenie świadomości społeczeństwa na temat potrzeb osób z niepełnosprawnością oraz wzrost działań ułatwiających im podjęcie pracy przyczynia się do wzrostu ich aktywizacji zawodowej.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2022

Resource Type:

rozdział

Language:

pol

Relation:

Debiuty Studenckie 2022 ; Ekonomia - wybrane problemy

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-SA 4.0

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: