Object structure
Title:

Szara strefa rynku pracy w Polsce

Group publication title:

Debiuty Studenckie

Title in english:

The gray zone of the labour market in Poland

Creator:

Kreczmer, Aleksander ; Król, Paweł

Contributor:

Gasz, Małgorzata. Redaktor ; Politaj, Adriana. Redaktor

Subject and Keywords:

szara strefa ; rynek pracy ; gospodarka nieformalna ; pracodawcy ; pracownicy ; praca nierejestrowana ; unikanie opodatkowania ; grey area ; labour market ; informal sector ; employers ; employees ; unreported employment ; tax evasion

Description:

Ekonomia - wybrane problemy / pod red. Małgorzaty Gasz i Adriany Politaj. - Wrocław, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2022, s. 54-66

Abstrakt:

Tematem artykułu jest problematyka szarej strefy, czyli tej części gospodarki, która funkcjonuje poza oficjalnym obiegiem podlegającym kontroli państwowej. W opracowaniu posłużono się metodą analizy dokumentacji. Rozpatrzono przyczyny oraz skutki występowania zjawiska gospodarki nieformalnej, głównie z perspektywy funkcjonujących w niej podmiotów, jak również pracowników. Po przeprowadzonej analizie wyraźnie zauważono, iż działanie w gospodarce nieformalnej w dłuższej perspektywie przynosi więcej skutków negatywnych niż korzyści. Treści przedstawione w artykule mają na celu zwrócenie uwagi na rzeczywiste rozmiary szarej strefy oraz na niekorzystne skutki, które – wbrew pozorom – dotykają bardzo dużej części Polaków.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2022

Resource Type:

rozdział

Language:

pol

Relation:

Debiuty Studenckie 2022 ; Ekonomia - wybrane problemy

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-SA 4.0

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: