Object structure
Title:

Technologie, innowacje oraz infrastruktura informacyjna jako elementy budowy Gospodarki Opartej na Wiedzy

Group publication title:

Debiuty Studenckie

Title in english:

Technologies, innovations, and information infrastructure as elements of creating the knowledge economy

Creator:

Kozłowska, Joanna ; Pliszka, Aleksandra

Contributor:

Gasz, Małgorzata. Redaktor ; Politaj, Adriana. Redaktor

Subject and Keywords:

innowatorzy ; gospodarka oparta na wiedzy ; technologia ; infrastruktura informacyjna ; wydatki B+R w sektorze przedsiębiorstw ; innovators ; Knowledge economy ; technology ; information infrastructure ; R&D expenditure in the business sector

Description:

Ekonomia - wybrane problemy / pod red. Małgorzaty Gasz i Adriany Politaj. - Wrocław, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2022, s. 37-44

Abstrakt:

Przyszłość współczesnych gospodarek zależna jest od sprawnego wdrażania najnowszych trendów w obszarze technologii, infrastruktury informacyjnej i innowacyjności. Dominacja na arenie międzynarodowej jest zatem bezpośrednio związana z pozycją innowatora, którą odznacza się dane państwo. Celem artykułu jest prezentacja i ocena stopnia rozwoju Gospodarki Opartej na Wiedzy w wybranych krajach Europy. Ponadto pośrednim celem pracy jest określenie czynników niezbędnych do uzyskania statusu innowatora. Głównymi innowatorami w Europie Północnej są przede wszystkim bogate kraje skandynawskie oraz poszczególne państwa ze środkowej części Europy. Czynnikiem przesądzającym o sukcesie są technologia, poziom kształcenia i umiejętności ICT oraz struktura budżetu w sektorze przedsiębiorstw.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2022

Resource Type:

rozdział

Language:

pol

Relation:

Debiuty Studenckie 2022 ; Ekonomia - wybrane problemy

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-SA 4.0

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: