Object structure
Title:

Rola i charakter przedsiębiorstw społecznych w Polsce na przykładzie organizacji non profit

Group publication title:

Debiuty Studenckie

Title in english:

The role and character of social organizations in Poland on the example of non-profit organizations

Creator:

Korowaj, Beata

Contributor:

Gasz, Małgorzata. Redaktor ; Politaj, Adriana. Redaktor

Subject and Keywords:

trzeci sektor ; organizacje pozarządowe ; organizacje non profit ; third sector ; non-governmental organisations ; non-profit organizations

Description:

Ekonomia - wybrane problemy / pod red. Małgorzaty Gasz i Adriany Politaj. - Wrocław, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2022, s. 26-36

Abstrakt:

W artykule poruszono problematykę organizacji non profit. Posłużono się metodą analizy dokumentacji, mając na celu ogólne zaprezentowanie organizacji non profit. Opisano na przykład zakres działalności Fundacji Polsat oraz Caritas Polska. Treści zawarte w opracowaniu miały na celu pokazanie, jaką funkcję pełnią przedsiębiorstwa społeczne w Polsce. Po przeprowadzonej analizie można stwierdzić, że organizacje non profit wypełniają lukę między sektorem publicznym a prywatnym w zaspokajaniu potrzeb społeczeństwa.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2022

Resource Type:

rozdział

Language:

pol

Relation:

Debiuty Studenckie 2022 ; Ekonomia - wybrane problemy

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-SA 4.0

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: