Object structure
Title:

Zarys metodyki wdrażania systemu zarządzania obiegiem dokumentów w przedsiębiorstwie

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Outline of implementation methodology of documents circulation management system in an enterprise

Creator:

Wójtowicz, Radosław

Subject and Keywords:

wdrażanie systemów informatycznych ; zarządzanie dokumentami ; obieg dokumentów ; systemy obiegu dokumentów ; implementation of the IT-systems ; documents management ; document circulation ; documents circulation systems

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 212, s. 346-355

Abstrakt:

Artykuł przedstawia metodykę wdrażania systemu zarządzania obiegiem dokumentów w przedsiębiorstwie. W pierwszej części opracowania skoncentrowano się na krótkiej charakterystyce najważniejszych ogólnych założeń metodyki wdrożeniowej. W kolejnej części opisana została proponowana metodyka wdrożeniowa systemu wspomagającego obieg dokumentów. Ostatnia część artykułu przedstawia wybrane praktyczne aspekty zagadnienia wdrażania systemów obiegu dokumentów.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 212 ; Informatyka Ekonomiczna = Business Informatics, 2011, Nr 22

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: