Object structure
Title:

Przegląd i ocena wybranych modeli dojrzałości Business Intelligence

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Overview and assessment of selected Business Intelligence maturity models

Creator:

Olszak, Celina M.

Subject and Keywords:

business intelligence ; modele dojrzałości BI ; re-konceptualizacja dojrzałości BI ; Business Intelligence maturity models ; re-conceptualization of Business Intelligence maturity

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 212, s. 283-294

Abstrakt:

Celem opracowania jest charakterystyka i ocena wybranych modeli dojrzałości Business Intelligence (BI). Do realizacji tak postawionego celu badawczego wykorzystano metodę analizy różnych koncepcji dojrzałości. Zidentyfikowano mocne i słabe strony 12 modeli dojrzałości BI oraz opracowano zbiór rekomendacji mających na celu ich udoskonalenie. Rozważono implikacje zaproponowanych zmian dla praktyki oraz wskazano dalsze kierunki badawcze w tym zakresie.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 212 ; Informatyka Ekonomiczna = Business Informatics, 2011, Nr 22

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: