Object structure
Title:

Analiza zróżnicowania wyposażenia gospodarstw domowych w dobra trwałego użytkowania i użytkowane nieruchomości

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Polish households analysis regarding differences in such household utilities as durables and properties used

Creator:

Lasek, Mirosława ; Pęczkowski, Marek

Subject and Keywords:

gospodarstwa domowe ; Polska ; dobra trwałego użytkowania ; nieruchomości ; analiza asocjacji ; SAS Enterprise Miner ; household ; durables ; association analysis

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 212, s. 211-234

Abstrakt:

W artykule podjęto próbę analizy zróżnicowania polskich gospodarstw domowych pod względem wyposażenia w dobra trwałego użytkowania i użytkowane nieruchomości. Na potrzeby analizy wykorzystano metodę analizy asocjacji, aby zbadać, jakie pozycje wyposażenia gospodarstwa domowe posiadają łącznie. Badania dotyczyły w szczególności poszukiwań odmienności w wyposażeniu polskich gospodarstw domowych, różniących się co do typu biologicznego gospodarstwa, wykształcenia głowy gospodarstwa, podstawowego źródła utrzymania, położenia gospodarstwa. Badania przeprowadzano, wykorzystując dane pochodzące ze zbiorów danych statystycznych budżetów gospodarstw domowych, zbierane systematycznie przez GUS. Do analiz asocjacyjnych i uzyskiwanych za ich pomocą wyników zastosowano program eksploracji danych SAS Enterprise Miner firmy SAS Institute Inc.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 212 ; Informatyka Ekonomiczna = Business Informatics, 2011, Nr 22

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: