Object structure
Title:

Klasyfikacja organizacyjnych przedsięwzięć informatycznych w kontekście szacowania kosztów – ujęcie modelowe

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Classification of business IT projects in the context of cost estimation – model approach

Creator:

Czarnecka-Chrobot, Beata

Subject and Keywords:

racjonalna decyzja inwestycyjna ; kryterium efektywności ; kryterium skuteczności ; przedsięwzięcia rozwoju systemów oprogramowania wspomagających zarządzanie ; pracochłonność ; rational investment decision ; criterion of effectiveness and economic efficiency ; business software systems development and enhancement projects ; work effort

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 212, s. 62-77

Abstrakt:

Racjonalne decyzje inwestycyjne, także wobec przedsięwzięć informatycznych, powinny spełniać dwa wymierne kryteria: efektywności ekonomicznej i skuteczności. Badania wykazują, że ocena ex ante tych kryteriów w przypadku takich przedsięwzięć dokonywana jest w praktyce rzadko, czego jedną z zasadniczych przyczyn są trudności we właściwym szacowaniu ich kosztów. Niewłaściwe planowanie kosztów to także jeden z głównych powodów niskiej ich skuteczności. Ocena ex ante kosztów rozważanych przedsięwzięć charakteryzuje się odmiennym stopniem złożoności w zależności od rodzaju podejmowanego przedsięwzięcia. Celem artykułu jest zaproponowanie modelowej klasyfikacji organizacyjnych przedsięwzięć informatycznych w kontekście szacowania kosztów wraz ze wskazaniem tych rodzajów przedsięwzięć, przy których planowanie kosztów sprawia wyjątkowo duże problemy.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 212 ; Informatyka Ekonomiczna = Business Informatics, 2011, Nr 22

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: