Object structure
Title:

Technologiczne aspekty rozwoju kapitału intelektualnego zakładu opieki zdrowotnej

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Technological aspects of the development of health care units’ intellectual capital

Creator:

Chluski, Andrzej

Subject and Keywords:

kapitał intelektualny ; technologie informacyjne ; systemy informatyczne zarządzania ; opieka zdrowotna ; intellectual capital ; information and communication technology ; healthcare

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 212, s. 20-31

Abstrakt:

W artykule przedstawiono możliwości wykorzystania w zakładach opieki zdrowotnej wybranych systemów informatycznych oraz ich potencjalnego wpływu na rozwój kapitału intelektualnego i aktywów niematerialnych szpitala. Na podstawie badań prezentowanych w literaturze przedmiotu wyodrębniono czynniki uznawane za najistotniejsze dla rozwoju kapitału intelektualnego zakładu opieki zdrowotnej. Przedstawiono przykłady wybranych technologii informacyjnych mogących przyczyniać się do rozwoju charakterystycznych dla zakładów opieki zdrowotnej komponentów kapitału intelektualnego.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 212 ; Informatyka Ekonomiczna = Business Informatics, 2011, Nr 22

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: