Object structure
Title:

Polski Ład a podmioty z ewidencją podatkową z perspektywy biura rachunkowego

Group publication title:

Debiuty Studenckie

Title in english:

The Polish Deal and entities with tax records from the perspective of an accounting office

Creator:

Łużna, Natalia

Contributor:

Biernacki, Michał. Redaktor ; Kowalak, Robert. Redaktor

Subject and Keywords:

firma rodzinna ; inflacja ; budżet gospodarstw domowych ; Polski Ład ; podatkowe grupy kapitałowe ; biuro rachunkowe ; faktury ustrukturyzowane ; leasing samochodu

Description:

Rachunkowość / pod. red. Michała Biernackiego i Roberta Kowalaka. - Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2022, s. 51-64

Abstrakt:

System podatkowy – określony przez normy prawne jako jedno z narzędzi redystrybucyjnych budżetu państwa – powinien się charakteryzować przejrzystością, prostotą i przyjaznością dla podatników, co pozwoli osiągnąć stabilność makroekonomiczną oraz wzrost gospodarczy pozwalający na ciągły i niezachwiany rozwój kraju. Przepisy ustawy redaguje się̨ tak, aby dokładnie i w sposób zrozumiały dla adresatów zawartych w nich norm wyrażały intencje prawodawcy. Celem artykułu jest wskazanie wpływu działania Polskiego Ładu na podmioty z ewidencją podatkową z perspektywy biura rachunkowego przez zestawienie założeń zawartych w ustawie z dnia 29 października 2021 roku o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw z realnymi skutkami jej wpływu na funkcjonowanie przedsiębiorstw gospodarczych. Jako podstawową metodę badawczą zastosowano analizę danych, analizę literatury oraz aktów prawnych, metodę dedukcji i obserwacji. Przedstawione badanie wykazało rezultaty wdrożenia zmian w polskim prawie podatkowym, które w konsekwencji spowodowały, iż przedsiębiorstwa nie odczuły zapowiadanych pozytywnych skutków.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2022

Resource Type:

rozdział

Language:

pol

Relation:

Debiuty Studenckie 2022 ; Rachunkowość

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-SA 4.0

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: