Object structure
Title:

Efektywność techniczna i produktywność nawożenia mineralnego w Polsce

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Technical efficiency and productivity of mineral fertilization in Poland

Creator:

Światłyk, Michał

Subject and Keywords:

rolnictwo ; produktywność ; indeks produktywności całkowitej Färe-Primonta ; indeks Färe-Primonta ; agriculture ; Färe-Primont total productivity index ; Färe-Primont index

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2022; vol. 66, nr 3, s. 142-164

Abstrakt:

Celem badań była ocena efektywności technicznej i produktywności nawożenia mineralnego w Polsce. Do oceny produktywności zastosowano zagregowany indeks produktywności całkowitej Färe-Primonta. Wykorzystano dane z lat 1998-2019. Efektywność techniczna nawożenia mineralnego w latach 1998-2019 mieściła się w przedziale 79,5% (2008) – 99,6% (2005). Średnia wielkość produktywności całkowitej (dTFP) wzrosła o 9,3%. Głównym źródłem wzrostu produktywności całkowitej był postęp technologiczny (dMP), który wzrósł o 13,2%. Na spadek produktywności całkowitej Färe-Primonta (dTFP) miały wpływ zmiany efektywności (dTFPE), które w badanym okresie zmniejszyły się o 3,5%. Na wzrost efektywności (dTFPE) wpływała efektywność techniczna (1,039), a jej na spadek wpływały efektywność skali (dISE) i efektywność rezedualna mieszana (dRME). Średnie wielkości tych indeksów wynosiły 0,977 i 0,951.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2022

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2022.3.12

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2022; vol. 66, nr 3

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-SA 4.0

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: