Object structure
Title:

Ocena wdrażania standardu rachunku kosztów w szpitalach

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Assessment of the implementation of the cost account standard in hospitals

Creator:

Orliński, Ryszard

Subject and Keywords:

koszty ; rachunek kosztów ; standard rachunku kosztów ; szpital ; costs ; cost accounting ; cost accounting standard ; hospital

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2022; vol. 66, nr 3, s. 95-106

Abstrakt:

Próby wprowadzenia rozporządzeń dotyczących rachunku kosztów w szpitalach były podejmowane już kilka razy. Ostatnio wprowadzone rozporządzenie (z dnia 26 października 2020 r., Dz.U. z 2020 r., poz. 2045) zawiera zalecenia dotyczące standardu rachunku kosztów (SRK) u świadczeniodawców. Pospiesznie przygotowane i wprowadzone rozporządzenie miało na celu umożliwienie porównywalności danych o kosztach udzielonych świadczeń pomiędzy szpitalami oraz ocenę ich jakości. Miało też dać możliwość porównywania efektów stosowanych procedur terapeutycznych i podniesienia jakości zarządzania w podmiotach leczniczych. Przeprowadzone badania dotyczące stopnia zaawansowania wdrażania SRK w szpitalach wskazują na złe przygotowanie szpitali do wdrożeń i zawierają wiele krytycznych opinii o funkcjonalności i możliwościach wykorzystania SRK w zarządzaniu szpitalami.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2022

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2022.3.08

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2022; vol. 66, nr 3

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-SA 4.0

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: