Object structure
Title:

Faktury ustrukturyzowane w obrocie gospodarczym. Korzyści i wyzwania dla przedsiębiorców

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Structured invoices in business transactions. Benefits and challenges for entrepreneurs

Creator:

Burchart, Renata

Subject and Keywords:

faktura ustrukturyzowana ; National System of e-Invoices ; Krajowy System e-faktur ; korzyści i wyzwania wprowadzenia e-faktur ; struktura logiczna e-faktury ; structured invoice ; benefits and challenges of introducing e-Invoices ; logical structure of e-Invoices

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2022; vol. 66, nr 3, s. 1-13

Abstrakt:

Kolejnym etapem procesu cyfryzacji gospodarki i uszczelniania systemu podatkowego w Polsce jest wprowadzenie przez MF, za pośrednictwem portalu KSeF, faktur ustrukturyzowanych. Używanie nowego systemu od 1.01.2022 r. jest dobrowolne, ale od 1.01.2024 r. e-faktury będą rozwiązaniem obligatoryjnym. Celem badań jest analiza stanu prawnego oraz identyfikacja korzyści i utrudnień dotyczących stosowania e-faktur w obrocie gospodarczym. Do podstawowych korzyści wynikających z wdrożenia nowego systemu należą: automatyzacja procesów fakturowania i księgowania czy zwolnienie podatników z obowiązku archiwizowania faktur. Oprócz korzyści podatnicy wskazują również na szereg wyzwań związanych z nowym obowiązkiem, takich jak: opracowanie nowych procedur związanych z wystawianiem i otrzymywaniem e-faktur czy brak możliwości poprawek w procesie fakturowania. Dostosowanie organizacji do wymogów KSeF, w opinii podatników, jest jednym z największych cyfrowych wyzwań w polskim systemie podatkowym.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2022

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2022.3.01

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2022; vol. 66, nr 3

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-SA 4.0

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: