Object structure
Title:

Rola czasu w społeczeństwie

Group publication title:

Zeszyty Naukowe Collegium Witelona

Title in english:

The role of time in society

Creator:

Michalska, Magdalena

Contributor:

Wierzbicka, Monika. Redakcja

Subject and Keywords:

czas ; społeczeństwo ; pośpiech ; powtarzalność ; rytm

Description:

Zeszyty Naukowe Collegium Witelona, nr 42(1)/2022, s. 71-83

Abstrakt:

Tematem niniejszej pracy jest przedstawienie roli czasu w codziennym funkcjonowaniu społeczeństwa, w dynamicznie zmieniającym się świecie. W tekście zostają dokładnie przeanalizowane przykłady oddziaływania czasu na ludzkie życie pod względem różnych jego aspektów. Praca ma na celu potwierdzenie tezy mówiącej o istocie ważności czasu w codzienności społeczeństwa na przestrzeni lat. Problematyką poniższej pracy jest nie tylko ukazanie czasu jako złożonego zjawiska występującego w świecie, ma ona również w zamyśle udowodnić jego nieodwracalny wpływ na życie człowieka i całego społeczeństwa. W oparciu o publikacje naukowe przywołane w tekście wyjaśnione zostaje połączenie między upływem czasu, a przebiegiem ludzkiego życia, jak i działania społeczeństwa. Najważniejszym wnioskiem wyciągniętym na koniec pracy jest ukazanie, za pomocą poprzedzających go przykładów, że czas ma ogromny wpływ na ludzkie życie. Człowiek jednak przez panujący w tych czasach pośpiech nie jest często w stanie tego dostrzec.

Publisher:

Wydawnictwo Collegium Witelona Uczelnia Państwowa

Place of publication:

Legnica

Date:

2022

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

doi:10.5604/01.3001.0015.8918

Language:

pol

Relation:

Zeszyty Naukowe Collegium Witelona ; Zeszyty Naukowe Collegium Witelona, nr 42(1)/2022 ; Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Collegium Witelona Uczelnia Państwowa

×

Citation

Citation style: