Object structure
Title:

Nierówności dochodowe w ujęciu Adama Smitha

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Income inequalities in terms of Adam Smith

Creator:

Zagóra-Jonszta, Urszula

Subject and Keywords:

Adam Smith ; nierówności dochodowe ; bogactwo ; ubóstwo ; income inequality ; wealth ; poverty

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2022; vol. 66, nr 2, s. 143-153

Abstrakt:

Nierówności dochodowe towarzyszą społeczeństwom od wieków, a współcześnie, mimo rosnącego poziomu życia, pogłębiają się. Celem artykułu jest przybliżenie stanowiska ojca klasycznej ekonomii angielskiej, Adama Smitha, wobec nierówności dochodowych oraz zwrócenie uwagi na szukanie przyczyn i usprawiedliwianie różnic w dochodach. Dostrzegał on rosnącą przepaść między bogacącymi się przedsiębiorcami i właścicielami ziemi a najemnymi robotnikami, chociaż w drugiej połowie XVIII w. nie była ona jeszcze największa. Często się uważa, że klasycy, będąc liberałami, nie skupiali się zanadto na nierównościach dochodowych i nie poświęcali im należytej uwagi. Artykuł podejmuje próbę weryfikacji tak sformułowanej hipotezy, ograniczając się wprawdzie tylko do stanowiska Smitha, jednak trzeba pamiętać, że to on wyznaczył kierunek badań swoim następcom. Kwestia ta nie tylko zaprzątała umysły wielkich klasyków, ale też skłaniała do szukania jej źródła i możliwości złagodzenia, ale również jej usprawiedliwienia. W artykule wykorzystano metodę analizy źródeł, metodę porównawczą oraz prostą metodę opisu.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2022

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2022.2.11

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2022; vol. 66, nr 2

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-SA 4.0

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: