Object structure
Title:

Pomiar kosztów społecznej odpowiedzialności Lasów Państwowych – zarys problematyki

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Measuring the costs of social responsibility of the State Forests – an outline of issues

Creator:

Piłacik, Joanna

Subject and Keywords:

Lasy Państwowe ; pozaprodukcyjne funkcje lasu ; system rachunkowości Lasów Państwowych ; koszty społecznej odpowiedzialności ; State Forests ; non-productive forest functions ; accounting system of State Forestes ; social responsibility costs

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2022; vol. 66, nr 2, s. 105-116

Abstrakt:

Celem artykułu jest propozycja metody identyfikacji i pomiaru kosztów społecznej odpowiedzialności Lasów Państwowych w kontekście zadań związanych z pozaprodukcyjnymi funkcjami lasów. Cel artykułu osiągnięto poprzez studia literaturowe i przeprowadzone studium przypadku na wybranej jednostce organizacyjnej Lasów Państwowych. We wstępie autorka wskazała na niektóre bieżące problemy Lasów Państwowych, określiła potrzebę identyfikacji i pomiaru kosztów społecznej odpowiedzialności ponoszonych w Lasach Państwowych oraz przestawiła główne informacje o kosztach w systemie rachunkowości tego podmiotu. Następnie przedstawiła fragmenty studium przypadku z propozycją pomiaru dotyczącego sposobu identyfikacji kosztów społecznej odpowiedzialności w działalności administracyjnej Lasów Państwowych. W podsumowaniu autorka podkreśliła konieczność identyfikacji i pomiaru kosztów społecznej odpowiedzialności Lasów Państwowych.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2022

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2022.2.08

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2022; vol. 66, nr 2

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-SA 4.0

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: