Object structure
Title:

Holizm w controllingowym zarządzaniu organizacjami

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Holism in controlling management of organisations

Creator:

Janus, Dorota

Subject and Keywords:

controlling ; zarządzanie controllingowe ; organizacja ; holizm ; controlling management ; organisation ; holism

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2022; vol. 66, nr 2, s. 62-72

Abstrakt:

Zrównoważony rozwój, budowanie przewagi konkurencyjnej oraz świadome podejście do przyszłości wymaga od organizacji holistycznego spojrzenia na zarządzanie i jej cele. W zarządzaniu controllingowym fundamentalne znaczenie ma myślenie z perspektywy celu, a decyzje powinny być ukierunkowane na jego osiągnięcie. Racjonalne, uzasadnione ekonomicznie i wolne od błędów decyzje wymagają ciągłego pozyskiwania, gromadzenia, przetwarzania i analizowania danych dotyczących wszystkich obszarów funkcjonowania organizacji. Controllerzy – jako partnerzy biznesowi kadry zarządzającej – odpowiadają za zapewnienie wysokiej jakości danych oraz są strażnikami wiarygodnego źródła informacji. Celem artykułu jest przedstawienie zarządzania controllingowego jako systemu, który dzięki właściwemu połączeniu i interakcji zasobów umożliwia zwiększenia efektywności funkcjonowania organizacji. Zgromadzony materiał badawczy pozwolił zidentyfikować główne teorie, pojęcia, źródła i luki w tematyce zarządzania controllingowego.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2022

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2022.2.05

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2022; vol. 66, nr 2

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-SA 4.0

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: