Object structure
Title:

Inflacja i względna zmienność cen w Polsce

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Inflation and relative price volatility in Poland

Creator:

Hoffmann, Natalia

Subject and Keywords:

inflacja ; relatywna zmienność cen ; oczekiwania inflacyjne ; inflacja zasadnicza ; inflacja bazowa ; regresja liniowa i wielomianowa ; inflation ; relative price volatility ; inflation expectations ; headline inflation ; Core inflation ; linear and polynomial regression

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2022; vol. 66, nr 2, s. 47-61

Abstrakt:

Artykuł przedstawia wyniki badań dotyczące wpływu inflacji na względną zmienność cen na podstawie danych z Polski z okresu 2011 Q3-2020 Q4. W celu zbadania tego związku wykorzystywano dane CPI dla 12 głównych grup koszyka inflacyjnego. Estymacje wykazały, iż w przypadku inflacji nieoczekiwanej zauważalny jest jej znaczący wpływ na ruchy RPV, czego z kolei nie można dostrzec w przypadku inflacji oczekiwanej. Co więcej, forma funkcjonalna wskazuje na zależność w kształcie litery „U” w przypadku relacji RPV i inflacji nieoczekiwanej. Wykorzystanie ankietowych miar prognozowanej inflacji pozwala na uzyskanie kompleksowego spojrzenia na zjawisko pomiędzy RPV a inflacją.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2022

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2022.2.04

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2022; vol. 66, nr 2

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-SA 4.0

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: