Object structure
Title:

Wykorzystanie metody przypadku w doskonaleniu jakości produktów żywnościowych oraz zapewnienia ich bezpieczeństwa

Group publication title:

Nauki Inżynierskie i Technologie = Engineering Sciences and Technologies

Title in english:

Using the case method in improving the quality of food products and ensuring their safety

Creator:

Gadzała, Karolina ; Lesiów, Tomasz

Subject and Keywords:

metoda przypadku ; FMEA ; afery żywnościowe ; doskonalenie ; case method ; foof scandals ; improvement

Description:

Nauki Inżynierskie i Technologie = Engineering Sciences and Technologies, 2020, Nr 36, s. 70-83

Abstrakt:

Celem autorów pracy jest przedstawienie możliwości zastosowania metody przypadku w realizacji przedmiotów z zakresu technologii żywności i żywienia oraz nauk o jakości przez studentów studiów I i II stopnia na UE we Wrocławiu. Studenci studiów I stopnia mieli zaprezentować w formie eseju przykład z własnego doświadczenia, umożliwiający udoskonalenie procesu w oparciu o wykorzystanie analizy przyczyn i skutków błędów FMEA. Studenci studiów II stopnia mieli ukazać w formie eseju i prezentacji nieuczciwość producentów żywności i afery, które zachwiały wiarę konsumentów w bezpieczeństwo żywności. Zastosowanie metody przypadku skutkowało tym, że osoby ją stosujące mogły w praktycznym aspekcie zastosować analizę FMEA, przedstawić nieprawidłowości oraz wskazać na działania zapobiegawcze i doskonalące. Metoda przypadku jest kształcąca zarówno dla studentów, jak i dla prowadzącego, zmusza go bowiem do poszukiwania takich rozwiązań dydaktycznych, aby teoria mogła znaleźć zastosowanie w praktyce.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2020

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

doi:10.15611/nit.2020.36.04

Language:

pol

Relation:

Nauki Inżynierskie i Technologie = Engineering Sciences and Technologies, 2020, Nr 36

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-SA 4.0

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: