Object structure
Title:

Preferencje i zachowania konsumentów na rynku kosmetyków naturalnych

Group publication title:

Nauki Inżynierskie i Technologie = Engineering Sciences and Technologies

Title in english:

Consumer preferences and behaviors in the natural cosmetics market

Creator:

Firek, Anna ; Dziadkowiec, Joanna M.

Subject and Keywords:

kosmetyki naturalne ; preferencje ; zachowania konsumentów ; natural cosmetics ; preferences ; consumer behavior

Description:

Nauki Inżynierskie i Technologie = Engineering Sciences and Technologies, 2020, Nr 36, s. 57-69

Abstrakt:

Głównym celem pracy było zbadanie preferencji i zachowań na rynku kosmetyków naturalnych oraz wskazanie, jak te zachowania i preferencje zmieniły się na przestrzeni dwóch lat. Drugim celem było zidentyfikowanie przyczyn braku zainteresowania zakupem tego produktu wśród osób, które nie kupują kosmetyków naturalnych. Dodatkowym celem była identyfikacja marek kosmetyków naturalnych znanych respondentom. Badanie przeprowadzono metodą CAWI, w ankiecie wzięło udział 299 respondentów, w tym 91,5% to użytkownicy kosmetyków naturalnych. Sformułowano pięć hipotez, spośród których część została potwierdzona, część odrzucona. Bazując na wynikach, stwierdzono m.in., że główne motywy zakupu kosmetyków naturalnych (skład i zdrowie) nie uległy zmianie, a Internet jest nadal głównym miejscem ich zakupu. Grono konsumentów tego produktu powiększyło się – wciąż są to młode kobiety, ale już nie tylko z dużych miast. Nie potwierdzono jednak, że użytkownicy kosmetyków naturalnych charakteryzują się wysokim poziomem wiedzy na temat tych produktów. Brak wiedzy był również barierą najczęściej wskazywaną przez osoby, które nie kupują kosmetyków naturalnych.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2020

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

doi:10.15611/nit.2020.36.03

Language:

pol

Relation:

Nauki Inżynierskie i Technologie = Engineering Sciences and Technologies, 2020, Nr 36

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-SA 4.0

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: