Object structure
Title:

Dysproporcje regionalne w rozwoju społeczno-gospodarczym w Polsce w latach 2009-2017

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Regional disparities in the socio-economic development in Poland in the years 2009-2017

Creator:

Kraska, Ewa ; Kot, Janusz

Subject and Keywords:

dysproporcje regionalne ; regiony problemowe ; rozwój regionalny ; regional disparities ; problem regions ; regional development

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2021; vol. 65, nr 4, s. 94-110

Abstrakt:

Dysproporcje regionalne są przedmiotem działań w ramach polityki regionalnej prowadzonej na szczeblu krajowym i Unii Europejskiej. Celem polityki regionalnej obu szczebli jest ich zmniejszenie w zakresie rozwoju społeczno-gospodarczego. W Polsce występują znaczące dysproporcje regionalne, głównie między województwami Polski Wschodniej a pozostałymi regionami w kraju. Celem artykułu było przedstawienie zróżnicowań regionalnych w Polsce w latach 2009-2017 w odniesieniu do wybranych aspektów rozwoju regionalnego oraz polityki regionalnej UE i Polski. W celu zobrazowania dysproporcji regionalnych zbudowano syntetyczny wskaźnik poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego regionów, według którego podzielono regiony na trzy kategorie: regiony o niskim poziomie rozwoju, regiony rozwijające się i regiony rozwinięte. Dodatkowo przeprowadzono analizę stanu zasobów endogenicznych w ujęciu statycznym i dynamicznym.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2021

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2021.4.06

Language:

pol ; eng

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2021; vol. 65, nr 4

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-SA 4.0

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: