Object structure
Title:

Bariery wdrażania elektronicznych systemów zarządzania dokumentacją w jednostkach administracji publicznej na przykładzie urzędu miejskiego w Świebodzicach

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Barriers to the implementation of the electronic document management systems in the public administration institutions on the example of the city hall in Świebodzice

Creator:

Bobowska, Katarzyna

Subject and Keywords:

elektroniczne systemy zarządzania dokumentacją ; administracja publiczna ; urząd gminy ; e-usługi ; zarządzanie dokumentacją ; electronic document management system ; public administration ; city hall ; e-services ; document management

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2021; vol. 65, nr 4, s. 19-31

Abstrakt:

Celem badania jest ukazanie barier wdrożenia w jednostkach administracji publicznej systemów elektronicznego zarządzania dokumentacją. Posłużono się przykładem Urzędu Miejskiego w Świebodzicach, w którym wdrożono system e-Zarządzanie Dokumentacją (eZD). Wśród pracowników urzędu przeprowadzono badanie metodą wywiadu pogłębionego, w ramach którego opowiadali o swoich doświadczeniach związanych z użytkowaniem systemu. Otrzymane wyniki pokazują, że pracownicy nie są w pełni usatysfakcjonowani wprowadzeniem eZD. Analiza odpowiedzi respondentów pozwoliła stwierdzić, że przyczyną problemów z wdrożeniem i funkcjonowaniem systemu eZD były zarówno niedoskonałości systemu, jak i negatywne podejście pracowników. Istnieją jednak rozwiązania w postaci na przykład e-learningu, badania satysfakcji użytkowników czy innych form pomocy sugerowanych przez pracowników.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2021

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2021.4.02

Language:

pol ; eng

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2021; vol. 65, nr 4

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-SA 4.0

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: