Title:

Inwestycyjny aspekt ubezpieczenia na życie i dożycie

Creator:

Dębicka, Joanna

Contributor:

Ostasiewicz, Walenty. Promotor ; Matłoka, Marian. Recenzent ; Heilpern, Stanisław Andrzej. Recenzent

Subject and Keywords:

ubezpieczenie na życie

Description:

Rozprawa doktorska: Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego we Wrocławiu, 2000, s. 123

Abstrakt:

Analizowany jest finansowy aspekt ubezpieczenia na życie i dożycie z punktu widzenia przede wszystkim osoby ubezpieczonej i ubezpieczającej. Zaproponowany został współczynnik efektywności ubezpieczenia jako miara opłacalności ubezpieczenia. Zostały zbadane jego własności oraz policzona jego wartość przeciętna względem rozkładu przyszłego czasu trwania życia ubezpieczonego. Rozważone zostały dwa problemy decyzyjne dotyczące ubezpieczenia na życie i dożycie. Dla obu problemów zostały sformułowane i udowodnione odpowiednie twierdzenia, których wykorzystanie pozwala na podjęcie optymalnych decyzji. W oparciu o przepływy pieniężne został zbudowany model strumieni finansowych umożliwiający określenie opłacalności zawarcia umowy ubezpieczenia w formie grupowej i indywidualnej. Uwzględniona została podwójna natura losowa zjawiska: przyszły czas trwania życia ubezpieczonego i zmienna stopa procentowa (w tym przypadku modelowana przez proces stochastyczny). Całe zagadnienie rozpatrywane jest z punktu widzenia ubezpieczonego, ubezpieczającego jak i ubezpieczyciela.

Publisher:

Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2000

Resource Type:

rozprawa doktorska

Resource Identifier:

Sygnatura: DR 905

Language:

pol

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Rights Owner:

Własność autora

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (projekt nr SONB/SP/463197/2020)

Digitalization:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: