Object structure
Title:

The identification of key stakeholders and information resources in the information processes of a non-profit organization using the example of the Students’ Government of Wroclaw University of Economics and Business

Group publication title:

Informatyka Ekonomiczna = Business Informatics

Title in english:

Identyfikacja kluczowych interesariuszy oraz zbiorów informacyjnych w procesach informacyjnych organizacji non profit na przykładzie Samorządu Studentów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Creator:

Kłus, Radosław ; Chomiak-Orsa, Iwona

Subject and Keywords:

procesy informacyjne ; organizacja studencka ; interesariusze ; zasoby informacyjne ; działalność non-profit ; information processes ; student organization ; stakeholders ; information resources ; non-profit activity

Description:

Informatyka Ekonomiczna = Business Informatics, 2021, Nr 1 (59), s. 70-80

Abstrakt:

Identyfikacja i poprawna organizacja procesów informacyjnych stanowią dla wielu organizacji kluczowy czynnik sukcesu. Temu zagadnieniu poświęca się wiele miejsca, w odniesieniu do przedsiębiorstw, jest ono jednak marginalnie traktowane w odniesieniu do działalności organizacji non profit. Wnioski z badań literaturowych zdeterminowały cel artykułu, który stanowią identyfikacja interesariuszy procesów oraz charakterystyka zasobów informacyjnych niezbędnych dla tych interesariuszy. W artykule przeprowadzono analizę oddziaływania informacyjnego procesów i potrzeb informacyjnych interesariuszy procesów w organizacji non profit na przykładzie działalności organizacji studenckiej, jaką jest Samorząd Studentów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Jako narzędzia badawcze zastosowano pogłębioną analizę literatury, analizę rozwiązań informacyjnych w obszarze organizacji non profit, obserwację współuczestniczącą i wieloletnie doświadczenie autora artykułu ze współpracy w ramach zarządzania z omawianą organizacją studencką

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2021

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

doi:10.15611/ie.2021.1.04

Language:

eng

Relation:

Informatyka Ekonomiczna = Business Informatics, 2021, Nr 1 (59)

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-SA 4.0

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: