Title:

Muzyka i prawo

Contributor:

Pest, Przemysław. Redakcja ; Winsław, Mateusz. Redakcja

Subject and Keywords:

prawo ; prawo autorskie ; kultura ; ontologia ; sztuczna inteligencja ; znak towarowy

Abstrakt:

Monografia przedstawia wielowymiarowy obraz wzajemnych oddziaływań muzyki i prawa. Autorzy odnoszą się do statusu prawnego wytworów sztucznej inteligencji na gruncie polskiego prawa autorskiego, pokazują podobieństwa muzyki i prawa jako aktów kultury na przykładzie ich interpretacji, badają finansowe aspekty funkcjonowania instytucji kultury, przybliżają problematykę prawną związaną z życiem lub ze spuścizną wielkich kompozytorów, wskazują wpływ muzyki na przestępczość, przedstawiają specyfikę dźwiękowych znaków towarowych i ich rejestracji, przypominają o narzędziach kształtowania kultury muzycznej w czasach socrealizmu, zwracają uwagę na podobieństwa między ontologiczną charakterystyką prawa i muzyki, podają przykłady wewnętrznych regulacji dotyczących wykonywania muzyki w związkach wyznaniowych, naświetlają prawne aspekty wykorzystywania muzyki w utworze audiowizualnym, na przykładzie kradzieży cennych skrzypiec dokonanej niemal przed stuleciem przyglądają się kwestii nabycia unikatowych instrumentów od osoby nieuprawnionej, a także omawiają problemy prawne, z którymi zmaga się kopista muzyki.

Publisher:

Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2020

Resource Type:

książka

Language:

pol

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Rights Owner:

Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

Coverage:

Wydanie dofinasowane przez Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

×

Citation

Citation style: