Object structure
Title:

Gospodarowanie rzeczywistymi zasobami czasu wolnego przez studentów – wybrane aspekty

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Management of actual leisure time resources by students – selected aspects

Creator:

Węgrzyn, Grażyna ; Miłaszewicz, Danuta

Subject and Keywords:

czas wolny ; budżet czasu ludności ; formy spędzania czasu wolnego ; gry komputerowe ; studenci ; leisure time ; time budget of the population ; forms of leisure time use ; computer games ; students

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; nr 509, s. 440-450

Abstrakt:

Celem opracowania jest zidentyfikowanie form spędzania czasu wolnego przez studentów z dwóch ośrodków akademickich w celu wykazania różnic w zagospodarowaniu czasu wolnego. Studenci to grupa społeczna, która dzięki swej młodości i dynamice może stawać się czynnikiem zmiany społecznej i wywierać wpływ na przemiany całego społeczeństwa czy regionu. Podstawową metodą zbierania materiału badawczego był sondaż diagnostyczny, w którego ramach zastosowano kwestionariusz autorskiej ankiety. Badania przeprowadzono w marcu 2018 r. na próbie badawczej składającej się z 267 studentów. Studenci okazali się grupą bardzo zróżnicowaną, nie można zatem mówić o jakimś określonym sposobie spędzania czasu wolnego. Wyraźne różnice w sposobach spędzania czasu wolnego zidentyfikowano w zależności od płci. Relaks młodych mężczyzn – studentów został wyraźnie zdominowany przez komputer i Internet

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2018.509.37

Language:

pol

Relation:

Problemy ekonomii, polityki ekonomicznej i finansów publicznych ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 509

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: