Object structure

Title:

Asian Development Bank as an initiator and coordinator of the economic integration processes in the Asia and Pacific Region

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Azjatycki Bank Rozwoju jako inicjator i koordynator procesów integracji ekonomicznej w regionie Azji i Pacyfiku

Creator:

Skulska, Bogusława

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2009; Nr 67, s. 103-113

Abstrakt:

W regionie Azji i Pacyfiku obserwuje się współcześnie dynamiczne procesy integracji ekonomicznej, które zachodzą pod presją globalizacji. Kraje znajdujące się w tym regionie świata - bardzo zróżnicowane pod względem rozwoju zarówno gospodarczego, jak i społecznego - dążą do znalezienia własnej formy współpracy gospodarczej. Azjatycki Bank Rozwoju - począwszy od lat 60. XX w. - stara się inicjować i koordynować działania, które aktywnie wspierają regionalną współpracę krajów członkowskich poprzez dostarczanie informacji i wiedzy, organizowanie środków finansowych oraz udzielanie pomocy technicznej

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2009

Resource Type:

artykuł

Language:

eng

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2009; Nr 67 ; Integracja Azji Wschodniej. Mit czy rzeczywistość?

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu