Object structure
Title:

Psychologiczne aspekty zarządzania popytem na energię elektryczną

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Psychological aspects of the electricity demand management

Creator:

Gołębiowska, Bernadeta

Subject and Keywords:

energia elektryczna ; gospodarstwa domowe ; konsumpcja ; zarządzanie popytem ; electricity ; households ; consumption ; demand management

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2020; vol. 64, nr 5, s. 85-99

Abstrakt:

Celem artykułu jest przegląd literatury na temat psychologicznych aspektów zarządzania popytem na energię elektryczną. Zarządzanie popytem stanowi szansę dla poprawy efektywności energetycznej. Podsumowanie uwzględnia teorię wartości-przekonania-normy, teorię aktywizacji norm Schwartza, teorię planowanego zachowania, model faz działania Rubicon, wpływ informacji zwrotnej. W omawianych pracach, wykorzystując metody eksperymentalne oraz badania terenowe, wykazano zależności między zmianą zużycia energii elektrycznej w gospodarstwach domowych a takimi czynnikami natury psychologicznej, jak: normy, przekonania, wartości, rodzaj motywacji, postawy, spostrzegana kontrola. Podsumowane wyniki badań pomagają zrozumieć zachowanie konsumentów, a w konsekwencji projektować skuteczniejsze programy zarządzania popytem. Jest to pierwsze zestawienie publikacji na temat psychologicznej perspektywy zarządzania popytem

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2020

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2020.5.06

Language:

pl

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2020; vol. 64, nr 5

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: