Object structure
Title:

Likwidacja Zakładów Górniczych „Lena” w Wilkowie

Group publication title:

Ekonomia XXI Wieku = Economics of the 21st Century

Title in english:

The liquidation of the “Lena” mining plant in Wilków

Creator:

Rybicka, Karolina

Subject and Keywords:

Dolny Śląsk ; górnictwo ; kopalnia rudy miedzi ; likwidacja ; Wilków ; Lower Silesia ; mine ; copper ore mine ; liquidation

Description:

Ekonomia XXI Wieku = Economics of the 21st Century, 2019, Nr 2 (22), s. 70-84

Abstrakt:

Celem artykułu było przedstawienie procesu likwidacji Zakładów Górniczych ,,Lena” w Wilkowie koło Złotoryi. Zostały one utworzone w miejscu przedwojennej niemieckiej kopalni. Pierwszą rudę w Polsce uzyskano w 1950 roku i nieprzerwanie kontynuowano eksploatację złoża przez kolejne dwadzieścia cztery lata – do 1973 roku. W pracy wymieniono czynniki, które doprowadziły do zamknięcia tej jednostki gospodarczej, oraz ich następstwa wpływające na miejscową ludność. Ponadto omówiono charakter kopalni, typ złoża, infrastrukturę, problem odpływu wykwalifikowanej kadry pracowniczej, dysproporcje płacowe oraz trudności związane z dojazdem do pracy. Opisano przebieg postępowania wygaszającego zakład – od chwili wydania decyzji, przez rozbiórkę zaplecza maszynowego, zatapianie kopalni, sprzedaż środków obrotowych i trwałych, aż do momentu uruchomienia nowego przedsiębiorstwa

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2019

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

doi:10.15611/e21.2019.2.05

Language:

pol

Relation:

Ekonomia XXI Wieku = Economics of the 21st Century, 2019, Nr 2 (22)

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: