Object structure
Title:

Wykorzystanie podejścia zasobowego w budowaniu wizerunku uczelni publicznej – analiza Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z perspektywy kluczowych zasobów oraz ich spójności ze strategią i misją uczelni

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

The use of resource based view for image creating of a public university – the analysis of the Wroclaw University of Economics and Business in terms of the key resources and their consistence with the university’s strategy and mission

Creator:

Talar, Damian

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2019; vol. 63, nr 11, s. 293-307

Abstrakt:

Celem artykułu była analiza posiadanych przez Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu zasobów, które mogłyby zostać wykorzystane do budowania wizerunku uczelni, a zarazem tworzyć jej trwałą przewagę konkurencyjną. Autor w swoich badaniach skupił się na stronie zarówno wewnętrznej, jak i zewnętrznej organizacji, by uniknąć zarzutów o jednostronność podejścia zasobowego, które uważa się za skoncentrowane wyłącznie na wnętrzu organizacji z pominięciem jej zewnętrznej strony. Przeprowadzone badania miały udowodnić, że odpowiednio przeprowadzona analiza, która została wsparta w niniejszym opracowaniu takimi narzędziami, jak mapa interesariuszy czy analiza VRIO (V – Value, R – Rare, I – Imitation, O – Organization), pozwala na wyodrębnienie zasobów, które można wykorzystać w procesie tworzenia wizerunku, a także budowania przewagi konkurencyjnej pod warunkiem zachowania ich spójności ze strategią i misją uczelni

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2019

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2019.11.20

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2019; vol. 63, nr 11

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: